Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Gi beskjed

I Fana Idrettslag har vi nulltoleranse for mobbing, rasisme, seksuell trakassering, forskjellsbehandling på grunn av legning, eller etnisitet. Om du opplever oppførsel som er i strid med våre verdier, er det viktig at du gir beskjed. Både om det er egne erfaringer, men også om du er vitne til handlinger begått mot andre. Vi behandler alle henvendelser anonymt.

Kontaktpersoner:

Gisle Ellingsen – – tlf: 900 39 588

Hege Bøkko – – tlf: 975 83 283

Hans R. Dankertsen – – tlf: 918 79 209

Vi følger idrettsforbundets retningslinjer, og anbefaler å sette seg inn i informasjon som ligger på deres temasider.

Seksuell trakassering og overgrep: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Rasisme og Diskriminering: https://www.idrettsforbundet.no/tema/tryggidrett/rasisme-og-diskriminering/

Inkludering: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/idrettslag/inkludering-i-idrettslag/

Mobbing: https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere