Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Innkalling årsmøte 2024

Årsmøte for Langrenn/Skiskyting avholdes i Fana Arena mandag 12. februar kl 18:30 Agenda:– Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll fra møtet– Årsrapport– Regnskap 2023– Budsjett 2024– Valg Saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 1. februar ()

Utleie av skøyter, sliping osv

Slåtthaug Kunstisbane er eid og driftes av Bergen Kommune, men Fana IL skøyter leier ut, sliper skøyter og har noen dager åpen kafe: Informasjonen under er tatt fra Bergen Kommune side sider : Gå inn på den siden for åpningstider etc. NB: Ved veldig dårlig vær og ingen kunder kan det være at de stenger

Barnas Mini VM 2024

For gratis påmelding, trykk her

Innkalling til Årsmøte for 2023

Årsmøte 2023  Tidspunkt. 14. februar 2024, kl. 18:00  Sted. Nesttun Idrettsplass (NIP) Saksliste for årsmøtet:  Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 30. januar kl. 12:00, sendes på epost til    Årsrapport vil bli tilgjengelig senest 7. februar.   Alle medlemmer i Fana IL Sportsdrill ønskes velkommen til årsmøtet.   Gruppestyret Fana IL Sportsdrill  Peter Nygaard, leder 

Info om fellestreninger

På vinterstid er det felles rulletreninger, tirsdager kl 18:00 i Speilsalen på Fana Arena. Her er det mest generell sykling som står på planen. Fra april av er det fellestreninger kl 18:00 utenfor Fana Arena både tirsdager og torsdager. Her er det teknikk og en del intervalltrening. Hovedfokuset er å bli flinkere å sykle både

Oversikt over oppstart på åpne partier i turn

Innkalling Årsmøte Friidrett 2023

Årsmøte friidrett avholdes på Fana Arena 13. februar kl 19:00.Årsrapporten kan lastes ned her: Regnskap og budsjett vil bli distribuert på årsmøtet eller kan hentes ved henvendelse til Fana IL administrasjon på Fana Arena. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag30. januar kl 12:00, sendes på epost til <>.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere