Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Visjon og kjerneverdier

Visjon: Idrett for alle!

Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. 

Kjerneverdier:

Glede

Handlekraft

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere