Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsmøte 2023

Årsmøte for Langrenn/Skiskyting avholdes i Fana Arena mandag 13. februar kl 19;45.

Agenda:
– Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll fra møtet
– Årsrapport
– Regnskap 2022
– Budsjett 2023
– Valg

Saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 30. januar ()

————– Vedlegg —————–


Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere