Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsmøte 2022

Årsmøte for Langrenn/Skiskyting avholdes i Fana Arena mandag 7. februar kl 18;30.

Agenda:
– Valg av møteleder, referent og undertegnere av protokoll fra møtet
– Årsrapport
– Regnskap 2021
– Budsjett 2022
– Valg

Påmelding til årsmøtet sendes til senest 1 februar.

Saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 1. februar ()

Saksdokumenter:
Årsrapport
Regnskap og budsjett
Balanserapport
Valgkomiteens innstillinger til styre og verv 2022

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere