VISJON & KJERNEVERDIER

Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. 

Fana IL, fremtidens fritid!

Våre kjerneverdier er:

FANA FRIIDRETT

GLEDE

fanahåndballll

HANDLEKRAFT

FELLESSKAP FANAIL

FELLESSKAP

Sommercamp 2

TRYGGHET

FANA FLAGG
IMG_2229