Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Visjon & kjerneverdier

VISJON & KJERNEVERDIER

Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. 

Våre kjerneverdier er:

FANA FRIIDRETT

GLEDE

fanahåndballll

HANDLEKRAFT

FELLESSKAP FANAIL

FELLESSKAP

Sommercamp 2

TRYGGHET

FANA FLAGG
IMG_2229

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere