TURN

Velkommen til Fana Idrettslag sin turn-gruppe.

RYTMISK GYMNASTIKK HØSTEN 2021

Rytmisk Gymnastikk 1.-2. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 1. og 2. klasse, hvor man får trene grunnleggende elementer fra turn og rytmisk gymnastikk.

Partiet trener en gang i uken og man får oppfølging fra flinke og motiverte trenere.
Treninger vil ha fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke og rytme.

Lek, samarbeid, mestring og idrettsglede står også sentrale på våre treninger.

Vi skal trene i frittstående (akrobatikk, sprang, balanser og piruetter) og med RG sine redskaper: ring, ball og vimpel.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule- og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL, hvor de skal vise frem hva de har lært i en koreografi med musikk og redskaper.

Varighet: 1 time

 

Rytmisk Gymnastikk 3.-4. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 3. og 4. klasse, hvor man får trene grunnleggende elementer fra turn og rytmisk gymnastikk.

Partiet trener en gang i uken og man får oppfølging fra flinke og motiverte trenere.
Treninger vil ha fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke og rytme.

Lek, samarbeid, mestring og idrettsglede står også sentrale på våre treninger.

Vi skal trene i frittstående (akrobatikk, sprang, balanser og piruetter) og med RG sine redskaper: tau, ring, ball og vimpel.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule- og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL, hvor de skal vise frem hva de har lært i en koreografi med musikk og redskaper.

Varighet: 1 time

Rytmisk Gymnastikk RG-for-alle (5. klasse og oppover)

Dette partiet er et tilbud for barn fra 5. klasse, hvor man får videreutvikle grunnleggende elementer fra turn og rytmisk gymnastikk.

Partiet trener en gang i uken og man får oppfølging fra flinke og motiverte trenere.
Treninger vil ha fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke og rytme.

Samarbeid, mestring og idrettsglede står også sentrale på våre treninger.

Vi skal trene i frittstående (akrobatikk, sprang, balanser og piruetter) og med RG sine redskaper: tau, ring, ball, køller og vimpel.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule- og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL, hvor de skal vise frem hva de har lært i en koreografi med musikk og redskaper.

Det kan bli også mulig, om ønskelig, å delta på en lokal konkurranse.

Varighet: 1,5 timer

Rytmisk Gymnastikk Konkurransepartiet

Dette partiet er et tilbud for barn fra 1.klasse og oppover , hvor man får trene og utvikle grunnleggende og spesifikke elementer i rytmisk gymnastikk.

Uttaket til partiet skjer etter prøvetreninger.

Partiet trener to til fem ganger i uken (øker med alder og nivå) og man får oppfølging fra kvalifiserte og motiverte profesjonelle trenere.
Treninger vil ha fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke, rytme, teknikk, ballett og dans.

Lek, samarbeid, mestring og idrettsglede står også sentrale på våre treninger.

Vi skal trene i frittstående (akrobatikk, sprang, balanser og piruetter) og med RG sine redskaper: tau, ring, ball, køller og vimpel.

Gymnastene trener mot lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser, med de reglene og bestemmelser som gjelder for alderen deres ifølge Norges Gymnastikk og Turnforbund.

På trening lærer gymnastene ulike programmer med musikk som de skal vise på konkurranser og oppvisninger. Programmer kan være individuelle, duo/trio eller tropp.

Gymnastene deltar også en gang pr semester på jule- og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: varierer med alder og nivå.

 

Om Fana IL Turn

Turngruppen i Fana IL tilbyr er bredt spekter av aktivitet for alle barn/ungdom.

Voksen/Barn 3 - 4 år

Dette partiet er et tilbud for små barn 3 - 4 år i følge med en foresatt og det blir en introduksjon til organisert gymlek. Partiet trener en gang i uken og har fokus på koordinasjon, bevegelighet, balanse og styrke. Øvelsene foregår i stor grad som stasjons-og sirkeltrening.

Gymnastene med foresatte deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 45 min

Turnskolen 5 - 6 år

Dette partiet er et tilbud for barn 5 - 6 år og det blir en introduksjon til organisert gymlek. Partiet trener en gang i uken og har fokus på koordinasjon, bevegelighet, balanse og styrke. Øvelsene foregår i stor grad som stasjons-og sirkeltrening.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 45 min

Turnskolen 1. - 2. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 1. og 2. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn. Partiet trener en gang i uken og man får oppfølging fra gode og motiverte trenere. Turn gir god treningsverdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. Øvelser som blant annet vil ha fokus; slå hjul, forlengs og baklengs rulle og håndstående.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 1 time

Sommerturnskole

Turnskolen 3. - 4. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 3. og 4. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn. Partiet trener en gang i uken og man får oppfølging fra gode og motiverte trenere. Turn gir god treningsverdi i forhold til bevegelighet, spenst, koordinasjon og styrke. Øvelser som blant annet vil ha fokus; slå hjul, rulle, håndstående og volter.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 1 time

Turnskolen 5. - 8. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 5. – 8. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn i tropp. Partiet trener en gang i uken og man får oppfølging fra gode og motiverte trenere. Turn gir god treningsverdi i forhold til bevegelighet, spenst, koordinasjon og styrke. Øvelser som blant annet vil ha fokus; slå hjul, rulle, håndstående, araber flikkflakk, salto, men dette er avhengig av nivå på gymnastene. Øvelsene foregår på matte og trampoline.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 1 time