STYRET

Hovedstyret i Fana IL ble valgt på årsmøtet den 3.juni 2021.

Hovedstyret sin oppgave er å bedømme, godkjenne og vedta saker gjennom møter som blir avholdt flere ganger i året.

FANA FLAGG

LEDER

Tor Gjøstein
Mob: 905 26 718
Epost: styreleder@fanail.no

NESTLEDER

Harald Schreiner Fiksdal
Mob: 902 16 901
Epost: hsf@salmoterra.com

STYREMEDLEM

Nancy Iren Jøssang
Mob: 980 24 036
Epost: nancy.jossang@opus.no

STYREMEDLEM

Laila Kjærevik
Mob: 930 36 252
Epost: kjaerevik@kjaerevik.no 

STYREMEDLEM

Dag Jarle Aksnes
Tlf: 55 13 69 33 /917 957 001
Epost: da@7fjellbryggeri.com

VARAMEDLEM

Karen-Marie Clementsen Kayser
Epost: karen.c.kayser@gmail.com

VARAMEDLEM

Maren Roll Lied
Tlf.: 90147251
Epost: marenrlied@gmail.com