SKØYTER

Velkommen til Fana Idrettslag sin skøyte-gruppe.

OM FANA SKØYTER

Trykk på knappen under for å lese mer om "Den unike skøytehistorien" i Fana Idrettslag.

STYRET

Styret i Fana IL skøyter er basert på frivillighet. Arbeid som eksempel koordinering av reiser og løp, markedsføring, skøyteskolen og sporstlig utvalg er fordelt på medlemmene i styret som består av:

Styreleder:
Kjetil Songstad
skoyter@fanail.no

Nestleder:
Trude Anette Ryen-Herland
trude.ryen-herland@fanail.no

Kasserer:
Annlaug Mo Norheim
okonomi.skoyter@fanail.no

Styremedlem, Leder sportslig utvalg:
Gaute Åsebø
sport.skoyter@fanail.no

Marked:
Frank Becker Pedersen
marked.skoyter@fanail.no

Styremedlem:  Nicklas Mikkelsen

Styremedlem: Linda Aasen

FANAILSKØYTER