Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Hans Petter Magnus´minnefond

Han Petter Magnus´minnefond er opprettet i forbindelse med en gave fra Magnus & Co AS til Fana IL. Fondets formål er å styrke Fana IL Fana IL sitt arbeid med barne- og ungdomsarbeidet samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Fondets midler skal fortrinnsvis benyttes til tiltak som retter seg mot barn og ungdommer som lett faller utenfor idretten.

Hans Petter Magnus rykket opp fra 1st varamann til styremedlem i hovedstyret i Fana IL i 1954. Fana mannen hadde tidligere bakgrunn som utøver i idrettslaget,  og vant med sitt lag blant annet Holmenkollstafettens B-klasse i 1948.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere