Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Fana IL for ALLE

Fana IL for alle!

Fana IL sin visjon er Idrett for alle! Dette gjelder også for de som har en utfordrende privatøkonomi. Fana IL har felleskap og trygghet som to av sine fremste verdier, og for å bygge opp under disse verdiene skal idrettslaget være med på å forebygge og motvirke økonomisk utenforskap.

Hovedstyret i Fana IL vedtok på sitt styremøte 1. september 2022 at det skal opprettes et fond som kan hjelpe medlemmer med betalingsvansker å få dekket kostnader i forbindelse med utøvelsen av sin idrett i Fana IL. I den anledning øremerkes NOK 50 000 av hovedlagets oppsparte midler til «Fana IL for alle!».

Alle Fana IL sine samarbeidspartnere vil få tilbud om å gi et bidrag til «Fana IL for alle!», og alle midler som eventuelt kommer inn vil gå uavkortet til formålet.

Formål:

«Fana IL for alle!» skal først og fremst gi eksisterende og nye medlemmer i Fana IL en hjelpende hånd og mulighet til å delta på aktiviteter sammen med vennene sine uten å tenke på at privatøkonomien til familien skal sette begrensninger for dette.

Henvendelser og bruk av «Fana IL for alle!»:

Det skal være en lav terskel for å kontakte Fana IL vedrørende potensiell støtte. Både trenere, foresatte eller aktive selv kan ta kontakt. Intensjonen til «Fana IL for alle!» er at det skal favne bredt så det kan søkes om støtte til for eksempel medlemskontingent, treningsavgifter, egenandeler, reisestøtte, utstyrsstøtte og så videre. Det kan tildeles midler til å dekke hele eller deler av kostnaden.

Kontaktinformasjon og søknad for «Fana IL for alle!»:

Lars Røttingen – økonomisjef Fana Idrettslag forvalter fondet på vegne av styret

Søknad eller spørsmål sendes på e-post til med en kort forklaring samt navn og fødselsdato på medlemmet som det gjelder

Alle søknader som sendes inn blir behandlet konfidensielt

Takk til fondets støttespillere

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere