Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Bærekraft

Fana IL er en Klimapartner

Vi er stolt av at Fana Idrettslag er det første idrettslaget som ble klimapartner i 2020. En del av visjonen til Fana Idrettslag er at ”Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan.” For å være ledende må vi være et forbilde på å ta et større samfunnsansvar også. Klima og bærekraft er viktig og vi som idrettslag ønsker å sette dette i fokus. Daglig leder Hans R. Dankertsen sier dette om hvorfor Fana Il skal være en klimapartner: 

”Vi som idrettslag ønsker å lære av andre bedrifter og organisasjoner hva de legger i begrepet bærekraft. Det er lett å stigmatisere begrepet til noen få saker, men det betyr at vi bevisstgjør innenfor mange områder. Må vi ha alt vi ser? Kan vi fylle på med litt mindre og samtidig være tilfreds? Er det bare å kaste alt som ikke virker eller kan det faktisk leveres der det skal, repareres og selges videre? Idretten treffer den unge generasjonen og vi må se mulighet til samspill og utveksling av erfaring og behov.”

Så hva er egentlig en Klimapartner? ”Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling”, står det på klimaoartnere.no. Klimapartnere går sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Partnerskapet tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Partnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere