ORIENTERING

Velkommen til Fana IL sin orientering-gruppe.

image1

BLI MEDLEM

Tegning av medlemskap i orienteringsgruppen kan skje ved å sende en innmeldings-e-post til orientering@fanail.no. 

Oppgi navn, adresse, kjønn og fødselsdato. Oppgi også e-postadresse og tlf.nr., evt e-postadresse og tlf.nr. til foresatte, i så fall med navn og adresse også på foresatte. 

Oppgi også om du allerede er medlem i Fana IL (og om dette er i Fana IL Fotball eller i annen gruppe i allianseidrettslaget), og i så fall kun ønsker å utvide dette medlemskapet til også å gjelde orienteringsgruppen.

Oppdatering av f.eks. e-postadresse og tlf.nr. gjør du selv i MinIdrett, for andre endringer i medlemskapet sender du en e-post til orientering@fanail.no, med info om hva som skal endres til hva.

Oversikt over gjeldende kontingent- og avgiftssatser, og hva disse kontingentene og avgiftene inkluderer, finner du under "øvrig informasjon".

Stolpejakten 2021 Orientering

Medlemskontingent pr. år er i 2019 kr. 425 for barn (til og med 17 år) og kr. 550 for voksne (fra og med 18 år). Du kan være samtidig medlem i flere grupper i Fana IL uten å betale mer enn en medlemskontingent.

I tillegg kommer for aktive medlemmer i orienteringsgruppen en årlig trenings-/aktivitetsavgift. Satsene i 2021 er slik:

Et medlem som fyller 17 år i løpet av kalenderåret er under 18 år. Et medlem som fyller 18 år i løpet av kalenderåret er over 17 år.

Tur-O-konvolutt inngår i trenings-/aktivitetsavgiften iht dette prinsippet:

Det er også mulig å være støttemedlem til kr. 350 pr. år. Med dette medlemskapet deltar du ikke aktivt på vårt treningstilbud. Oppgi i så fall ved innmeldingen at det er slikt støttemedlemskap du ønsker.

Retningslinjene som gjelder for orienteringsgruppen, med utfyllende info også om fordeler og forpliktelser, finner du under "øvrig informasjon".

Stolpejakten 2021 Nesttun-området

STYRET

Leder: Bjørn Batalden
(481 57 988) (bjorn.batalden@fanail.no)

Nestleder: Torgeir Strand
(950 86 782) (torgeir.strand@gmail.com)

Arrangementsansvarlig: Elin Kryvi Strandenes (930 68 772) (elin.str@online.no)

Kasserer: Atle Alvheim (913 58 754) 

Trening: Ole Tørnqvist (480 58 158)

Sekretær: Marianne Heksem 

E-postadresse til Fana IL Orientering: orientering@fanail.no

Kontonummer for innbetalinger: 3624.34.36405 

(OBS: Dette kontonummeret brukes ikke for innbetaling av årlige medlemskontingenter og avgifter fra medlemmene!)

GRUPPESTYRETORIENTERING

KOMITEER OG UTVALG

Treningskomite 2021

Ole Tørnqvist (leder)
(480 58 158) (oletq64@gmail.com)

Geir Heksem
(419 06 297) (geir.heksem@norkart.no)

Maaike van Langen
(977 55 352) (maaike.langen@gmail.com)

Tord Bell Myking
(970 57 227) (tbm@powel.no)

Rannveig Nordhagen

Kartkomité 2021

Per Vold (leder)
(928 68 707) (perbvold@gmail.com)

Øistein Bøe
(916 89 164) (oeiboe@online.no)

Dagrun Slettebø Daltveit

Geir Heksem
(419 06 297) (geir.heksem@norkart.no)

Magne Raadal
(975 57 142) (magraada@online.no)