KUNSTLØP

Velkommen til Fana Idrettslag sin kunstløp-gruppe.

Fana IL Kunstløp ønsker å invitere til kunstløpskole for barn i alderen 4-12 år på Iskanten. 
 
• Lørdager kl 09-09.45 på Iskanten. 
 
Kunstløpskolen fokuserer på grunnleggende skøyteferdigheter og en innføring i kunstløp. Kurset vil vare frem til jul. Se videoen under for å se hva kunstløp-
 
Påmelding via Rubic:
kunstløpnettside1

FANA IL KUNSTLØP

Fana IL kunstløp ble etablert i mars 2017.
Vi har aktive løpere fra aspiranter til senior, og arrangerer kunstløpsskole for barn på Slåtthaug og Iskanten.

kunstløpnmnettside

STYRET

Gruppestyret i kunstløpgruppen høst 2020:

 Verv  Navn
 Leder  Torunn Stranden Davidsen
 Nestleder  Øydis Iren Opheim
 Styremedlem  Katrine Søyland
 Styremedlem  Fridtjof Karlstad

Varamedlem: Devin Chen

For kontakt:  kunstlop@fanail.no