Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

STYRET

Styret i Fana IL Skøyter er basert på frivillighet.

Arbeid som koordinering av reiser og løp, arrangementer, markedsføring, skøyteskole og sportslig utvalg, er fordelt mellom medlemmene i styret.

Styreleder:
Erik Myrmel

Nestleder:
Trude Anette Ryen-Herland

Kasserer:
Annlaug Mo Norheim

Styremedlem, Leder sportslig utvalg:
Frank Becker Pedersen

Anlegg:
Kjetil Songstad

Styremedlem:  Johannes Fløystad

Styremedlem: Linda Aasen

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere