Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

BLI MEDLEM

I Fana IL er alle medlemmer av hovedlaget, men utøver sin idrett gjennom å delta i en eller flere grupper.

Bli medlem i Fana IL og Fana Orientering ved å

Oppgi navn, adresse, kjønn og fødselsdato. Oppgi også e-postadresse og tlf.nr, evt e-postadresse og tlf.nr. til foresatte, i så fall med navn og adresse også for foresatte. 

Oppgi også om du allerede er medlem i Fana IL (og om dette er i Fana IL Fotball eller i annen gruppe i allianseidrettslaget), og i så fall kun ønsker å utvide dette medlemskapet til også å gjelde orienteringsgruppen.

Dersom du er registrert i MinIdrett, kan du selv senere oppdatere e-postadresse og telefonnummer, eller du kan alltid sende en e-post til , dersom det er noen informasjon i medlemsregisteret du ønsker å endre.

KONTINGENTER

Oversikt over gjeldende kontingent- og avgiftssatser, og hva disse kontingentene og avgiftene inkluderer, finnes også under «øvrig informasjon».

Medlemskontingent pr. år er i 2023 kr. 500, uavhengig av personens alder. Det er mulig å være medlem i flere grupper i Fana IL samtidig uten å betale mer enn en medlemskontingent.

Dersom en ikke er særlig aktiv, men likevel vil markere sin tilhørighet og støtte til Fana IL kan en tegne et støttemedlemkap, det koster kr. 200 pr. år. Oppgi i så fall ved innmeldingen at det er et slikt støttemedlemskap du ønsker.

For aktive familier med flere deltakere er det fra 2022 innført et familiemedlemskap. Det kan for mange familier være et godt alternativ, det koster kr. 1.200 pr. år.

Treningsavgift

I tillegg til medlemskontingenten som går til hovedlaget, kommer en årlig trenings-/aktivitetsavgift for aktive medlemmer i orienteringsgruppen. Denne avgiften gir mulighet til å delta i det treningstilbudet som gruppen organiserer, delta i lokale løp, -reiser, -overnattinger, etc

Satsene i 2023 er slik:

  • Første husstandsmedlem over 17 år: kr. 950,-
  • Øvrige husstandsmedlemmer over 17 år: kr. 850,-
  • Første husstandsmedlem under 18 år: kr. 600,-
  • Øvrige husstandsmedlemmer under 18 år: kr. 500,-

Som alder gjelder det medlemmet fyller i løpet av kalenderåret. Et medlem som fyller 17 år i løpet av kalenderåret er under 18 år. Et medlem som fyller 18 år i løpet av kalenderåret er over 17 år.

En Tur-O-konvolutt inngår i trenings-/aktivitetsavgiften iht dette prinsippet:

Retningslinjene som gjelder for orienteringsgruppen, med utfyllende informasjon også om fordeler og forpliktelser, finner du under «øvrig informasjon».

Utstyr

Det er enkelt å komme i gang med orientering, og det kreves veldig lite utstyr for å kunne prøve seg på treninger og løp.

Nybegynnere får låne kompass på trening. Hvis du skal delta på løp trenger du en Emit-brikke for tidtaking og stempling på postene. De første gangene kan du låne en slik brikke av klubben.

Rekrutteringspakker

Etter hvert er det kjekt å ha eget kompass og egen brikke. Da kan du få kjøpe rekrutteringspakke til gunstig pris. Pakken inneholder tommelkompass, Emit-brikke og mini postskjerm i et praktisk etui. Prisen er kr 650,- ved kjøp gjennom klubben. (Disse pakkene er beregnet til nye o-løpere opp til 16 år.) Hvis du vil kjøpe en slik pakke, kan du ta kontakt på trening eller sende en melding til Maaike i Spond.

EKT-brikker kan ellers kjøpes på idrettsbutikken.no 

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere