Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsmøte

Sted: Fana Arena, Slåtthaugvegen 144 21. februar 2024, kl 18:00

Saksliste for 2024: (Justert inn nytt pkt.11, 24.01.2024)

 1. Godkjenning av de stemmeberettigete 
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 4. Årsmelding 2023
 5. Regnskap 2023 Balanse 2023
 6. Kartplan 2024-2027
 7. Visjoner og målsettinger 2024
 8. Aktivitetsavgift 2024
 9. Budsjett 2024
 10. Kartfond 2024
 11. Mulig NM 2027 på Voss; Diskusjon om å arrangere sammen med Gular, Varegg, Viking og Voss.
 12. Innkomne forslag 
 13. Valg

Saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøte må være sendt senest 7. februar kl 18:00 til

Referat fra årsmøtet, godkjent 13.03.2024

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere