Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsmøte

Sted: NIP (Nesttun Idretts Plass, Torsveg 9) 15. februar 2023, kl 18:00

Saksliste for 2023: 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigete 
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 4. Årsmelding 2022 
 5. Regnskap 2022  Balanse 2022
 6. Kartplan 2023-2026
 7. Visjoner og målsetninger 2023 
 8. Aktivitetsavgifter 2023
 9. Budsjett 2023 
 10. Kartfond 2023 
 11. Innkomne forslag 
 12. Valg 

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere