Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

FANA IL KUNSTLØP

Fana IL kunstløp ble etablert i mars 2017.
Vi har aktive løpere fra aspiranter til senior, og arrangerer kunstløpsskole for barn på Slåtthaug og Iskanten.

Fana kunstløp har følgende tilbud til deg som ønsker å utvikle deg innen kunstløp. 

Skøyteskolen passer for deg som er mellom 4 – og 11år, er du over 11år er ungdomsgruppen vår gjerne noe for deg. 

Skøyteskolen arrangeres i Åsane arena lørdag formiddag. På skøyteskolen blir det regelmessige opptak til aspirantgruppen når løperen har bestått test 1. 

Test 2 og 3 blir vektlagt under aspirantperioden og når løperen har bestått test 3 rykker de opp til konkurranseklassene innen oppvisning eller cubs avhengig av løperens alder. 

Som aspirant og cubs vil du få tilbud om trening opptil 4 ganger i uken. FanaIL trener hovedsakelig i Åsane arena , men fra høsten 2023 vil det bli tilbudt trening også i Bergenshallen og Iskanten. 

Er du over 11år kan vår ungdsomsgruppe være noe for deg, ungdomsgruppen trener to ganger i uken i Åsane arena. 

For spørsmål ta kontakt med 

Som klubb bruker vi appen Spond til å sende ut informasjon og invitere til trening hvor tid og sted er oppgitt. 

Krav under de ulike testene 

Test 1

 1. Utfall begge veier forover på buer
 2.  Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/Axel)
 3. Vending begge veier på ett eller to ben
 4. Buer forover utover; løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chassé på sirkel forover og bakover; løperen skal stå på én skøyte og skyve fra med andre foten.

Test 2

 1. Legge over forover – begge veier; uten pigger og med rett rygg
 2. Legge over bakover – begge veier; uten pigger og med rett rygg
 3. Tretallsvals utover – begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 4. Skredderhopp
 5. Utfall bakover med én legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 7. Flyver’n forover på bue – begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

Test 3

 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utga
 2. Tretallsvals innover – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel – begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover – innover – utover – utover).
 4. Salchow
 5.  Toeloop
 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll: a)
 7. Tretall forover utover b) Dobbelt tretall forover utover c) Dobbelt tretall forover innover
 8. Slyngetrinn på sirkel – begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

Finn oss gjerne på Facebook https://www.facebook.com/groups/619442548261398/?ref=share_group_link 

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere