Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Oppdaterte retningslinjer for dekking av reiser til mesterskap

Grunnet en betydelig økning av antall aktuelle utøvere og for å øke forutsigbarheten for friidrettsgruppen er det gjort justeringer i reglene for dekking av kostnader av reiser til mesterskap (UM, jr NM og NM, inne og ute).

Vi ønsker ikke å begrense muligheten for deltakelse, men vil bidra økonomisk med en annen modell enn tidligere. For å øke forutsigbarheten av kostnadene er en av hovedforskjellene at bidrag til dekning går fra prosent til maks kronebeløp. Fra og med 1. januar 2023 gjelder følgende:

Utøvere som ikke har utøveravtale:

  • Klubben dekker opptil kr 1000,- av reise og opphold til inne og ute UM (refunderes etter innsendt refusjonsskjema)
  • Klubben dekker ikke reise til innendørs NM.
  • Hvis kvalifikasjonskrav er oppnådd i samme sesong vil reisestøtte til Hovedmesterskapet (ute NM) bli vurdert selv om utøver ikke har kontrakt.

Utøvere som har utøveravtale:              

UM (Inne og ute):

  • Klubben dekker opptil 1500,- av reise og opphold

Jr. NM (ute)

  • Klubben dekker opptil 2500,- av reise og opphold

Hovedmestesterskapet + inne NM

  • Klubben dekker 100% av reise og opphold

Friidrettsstyret 6. januar 2023

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere