Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Om friidrettsgruppen

Friidrettsgruppen rekrutterer utøvere fra 7 år og oppover (fra de begynner i 2. klasse). Aktiviteten foregår i hovedsak på Fana stadion, ca 15 km fra Bergen sentrum.

Alle som ønsker å begynne i friidrettsgruppen bes fylle ut søknadsskjema i menyen for å søke om Medlemskap

Utøverne er delt opp i partiene:

  • Rekrutter (7-9 år)
  • Rekrutter (10 år)
  • Utviklingsgruppe1 (11-12 år)
  • Utviklingsgruppe2 (13-15år)
  • Satsingsgruppe
  • Elite

Kontonummer
Friidrettgruppens kontonummer er 3624.34.73645(SPV).

Organisasjonsnummer
Friidrettgruppens har ikke eget organisasjonsnummer, men hører under Fana ILs hovedlag 977 318 084.

POLITIATTEST

Alle som har verv og treneroppgaver i Fana IL Friidrett må forevise politiattest til nestleder.
Her finner man rutinenfor hvordan dette fremskaffes. Du får et utfylt skjema fra nestleder som skal legges ved din søknad.
Forevis resultatet til nestleder så fort du har fått svar.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere