Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Om Fana IL Friidrett

Fana IL’s visjon er at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana.

Våre verdier er:
Glede, Fellesskap, Handlekraft, Trygghet

Alle skal på pallen i Fana IL Friidrett!
I det ligger det at alle utøvere skal føle idrettsglede i et trygt, likestilt og inkluderende miljø.

  • God kommunikasjon mellom klubb, utøvere og deres foreldre skal prege organisasjonen. 
  • Det skal legges til rette for at ungdommer som kommer til en naturlig slutt på sin aktive karriere som friidrettsutøver fortsatt har en rolle i klubben, enten på sosialt nivå eller som trener eller leder.

For påmelding, vennligst send mail til:

Fana IL’s visjon er at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana.

Våre verdier er:
Glede, Fellesskap, Handlekraft, Trygghet

Alle skal på pallen i Fana IL Friidrett!
I det ligger det at alle utøvere skal føle idrettsglede i et trygt, likestilt og inkluderende miljø.

  • God kommunikasjon mellom klubb, utøvere og deres foreldre skal prege organisasjonen. 
  • Det skal legges til rette for at ungdommer som kommer til en naturlig slutt på sin aktive karriere som friidrettsutøver fortsatt har en rolle i klubben, enten på sosialt nivå eller som trener eller leder.

For påmelding, vennligst send mail til:

Karabinlekene 2021 Fana IL utsettes
FANA FRIIDRETT

Rekrutt 1+2+3

Rekruttgruppen (utøvere 6 – 10 år) skal ha en fellestrening i uke
Rekrutt 1: f 2015
Rekrutt 2: f 2013-2014
Rekrutt 3: f 2012

Utviklingsgruppe 10-12 år

Utøverne skal som utgangspunkt ha treningstilbud på inntil tre ganger i uken, typisk to gruppetreninger og lørdagstilbudet. Treningen skal bygge på arbeidet som har vært gjennomført i rekruttgruppene.

U1A: f 2011
U1B: f 2009-2010

Ungdomsgruppe 2 (f 2007-2008)

Utøverne skal ha treningstilbud på inntil fem ganger i uken. Typisk to gruppetreninger, lørdagstilbudet og tilbud om inntil to rene tekniske treninger pr uke

Ungdomsgruppe 3 (f 2006- )

Treningen tilpasses individuelt til utøveren etter hvilke øvelser de har valgt i samråd med trenerteamet. Treningen er øvelsesspesifikk og styres av årsplaner og periodiseringsplan. Det legges til rette for eliteforberedende trening

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere