Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Innkalling Årsmøte Friidrett 2023

Årsmøte friidrett avholdes på Fana Arena 13. februar kl 19:00.
Årsrapporten kan lastes ned her:

Regnskap og budsjett vil bli distribuert på årsmøtet eller kan hentes ved henvendelse til Fana IL administrasjon på Fana Arena.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag
30. januar kl 12:00, sendes på epost til <>.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere