Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Friidrettens styre 2022

Styreleder: Joar Holmefjord

Nestformann: Anne Røed Hovland
m

Styremedlem: Rolf Rustad

Styremedlem: Malvin Eikås

Utøverrepresentant: Carl Erik Landsvik

Kasserer-oppgavene utføres av Didrik Friele Faye, 
Han er ansatt som daglig leder i friidrettsgruppen og ivaretar også denne funksjonen.

Fana IL Friidrett styre 2021

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere