Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Friidrettens Årsmøte avholdes 16. februar

Friidrettens Årsmøte avholdes i Fana Arena onsdag 16. februar kl 19:00.
Det vil også bli mulighet å delta på Teams: https://teams.live.com/meet/94266742135624

Saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 1. februar ().

Innkalling og saksliste vedlagt.

Årsmøte innkalling Fana Friidrett 2021

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere