Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Bli medlem

Fana Friidrett ønsker flere medlemmer til sine vårpartier 2024. Vi har alderstilpassede grupper og treningstider fra året man begynner på skolen og eldre.

Bli medlem i Fana IL og Fana Friidrett her:

https://app.rubic.no/account/signup#/form/profile

Informasjon om medlemsskap

Vi gjør 4 inntak i løpet av året, se innmeldingsfrister her:

  • Etter juleferien – frist utgang uke 2
  • Midten av mars – frist utgang uke 11
  • Etter sommerferien – frist utgang uke 35
  • Etter høstferien – frist utgang uke 41

Vi gjør oppmerksom på at det kan være fulltegnet for aktive medlemmer (pga.blant annet hallkapasitet) i enkelte av gruppene og du/dere kan da ikke få bekreftet medlemskap i denne perioden. Du vil da settes på en venteliste om du ønsker.

Vi tilstreber å gi deg tilbakemelding innen syv dager om du får plass eller må stå på venteliste.
Om du ikke hører noe ila den uken, ber vi deg om å kontakte oss på ««. Dette for å sikre at du kommer inn i køen på riktig sted, i fall det har skjedd en feil som gjør at vi ikke har mottatt skjemaet.

Du skal motta mail med bekreftelse på søknaden i etterkant. Om du ikke får dette, har ikke søknaden gått gjennom og du bør søke på nytt!

DUGNADSPLIKT 
Merk at friidrettsgruppen er drevet på frivillig basis og det forventes at ALLE medlemmer bidrar med 3-4 dugnader i året i form av bemanning på våre stevner.
Du står som medlem og betaler medlems- og treningskontingenten inntil du skriftlig melder deg ut via skjemaet på nettsiden. Om du slutter å gå på trening, men unnlater å melde deg ut, holder du på en plass og må likevel betale din treningsavift.

BILDER
NB! Det tas en del bilder av utøverne på stevner og treninger som brukes på egne nettsider og Facebookgruppe.
Dersom du vil reservere deg mot at ditt barn blir avbildet, send en mail om dette til  etter at din søknad om medlemsskap er sendt.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift. Faktura sendes ut to ganger i året, vår og høst. Når melding om tildelt plass er sendt ut, bekrefter man plassen ved å betale inn treningsavgift før første trening.

Kontingent fra 01.01.2021:

Alle aktive 500,- pr. år
Støttemedlemmer kr. 200,- pr. år

Familiemedlemskap kr.1200,- (send mail til )

Er man medlem av flere grupper i Fana IL, betales kun én kontingent.

Kontingentens størrelse bestemmes av Hovedlagets årsmøte, mens treningsavgiften bestemmes av det enkelte gruppestyre og er knyttet til treningstilbudets omfang og nivå.

Treningsavgift 2024:
Rekrutt gruppe 1 kr 1000 pr halvår
Rekruttgeruppe 2 kr 1600 pr halvår
Rekruttgruppe 3 kr 1600 pr halvår

Utviklingsgruppe 1 kr 2500 pr halvår
Utviklingsgruppe 2 kr 2500,- pr halvår
Utviklingsgruppe 3 kr 3500,- pr halvår
Satsingsgrupper kr 5000,- pr halvår

Medlemsavgift sendes ut sentralt fra administrasjon, etter avtale med den enkelte gruppe. Søsken nr 2 og 3 i friidrettsgruppen får 25% avslag på treningsavgiften.
Klubben dekker startkontingentene for utøverenes deltakelse på stevner, men har satt en maks begrensning på 2 øvelser pr dag, evt etteranmelding må utøver betale selv ved uoppfordret Vippse beløp til # 90 889. Startkontingenter er en stor utgift for klubben, og det oppfordres til å vise nøysomhet ved påmelding og melde seg av innen fristen hvis man vet at man ikke kan stille.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere