Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsrapport/Årsmøte Friidrett 2021

Friidrettens Årsmøte avholdes i Fana Arena onsdag 16. februar kl 19:00.
Det vil også bli mulighet å delta på Teams: https://teams.live.com/meet/94266742135624

Vedlagt Årsrapport Fana IL Friidrett 2021, regnskap og budsjett kan hentes på Fana Arena ved henvendelse til avdelingsleder Didrik Friele Faye.

Vel møtt, enten fysisk eller digitalt.

Nesttun 8. feb 2022

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere