Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Sportsdrill 1.-2.klasse og 3.-6.klasse

Treningshall Apeltun eller Ulsmåg skole 

Vi tilbyr breddeparti på to forskjellige skoler denne høsten, Apeltun og Ulsmåg. Partiene er et tilbud til barn i 1. -4. klasse, hvor man får trene grunnleggende elementer fra turn og sportsdrill.

Partiene trener en gang per uke, henholdsvis Apeltun torsdager kl 16.00 – 17.00 og Ulsmåg torsdager 16.30 til 17.30. Begge partiene trener i gymsal tilknyttet skolene og barn med SFO-tilbud kan gå direkte derfra.
Partiene trenes og følges opp av flinke og motiverte trenere, som også er aktive utøvere på elitenivå. Treninger vil ha fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke og rytme. Lek, samspill, mestring og idrettsglede er sentrale verdier vi formidler til våre utøvere.

Utøverne vil trene på øvelser som slå hjul, rulle, håndstående og spiltthopp. Disse øvelsene vil etter hvert komme sammen med drillstaven, som er sportsdrill sitt redskap i alle øvelser. Gymnastene deltar en gang per semester på jule/nyttårs- og våroppvisning hvor hele Sportsdrillgruppen skal vise frem det de har lært i en koreografi med musikk og drillstav.

Varighet: 1 timer per uke i 12 uker.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere