Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Innkalling til Årsmøte for 2023

Årsmøte 2023 

Tidspunkt. 14. februar 2024, kl. 18:00 

Sted. Nesttun Idrettsplass (NIP)

Saksliste for årsmøtet: 

  1. Godkjenning av innkalling 
  1. Valg av møteleder og referent 
  1. Valg av protokollunderskriver 
  1. Gjennomgang av årsrapport for 2023 
  1. Godkjenning av regnskap 2023 
  1. Godkjenning av budsjett for 2024 
  1. Innkomne saker 
  1. Valg av styre 
  1. Avslutning 

Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 30. januar kl. 12:00, sendes på epost til   

Årsrapport vil bli tilgjengelig senest 7. februar.  

Alle medlemmer i Fana IL Sportsdrill ønskes velkommen til årsmøtet.  

Gruppestyret Fana IL Sportsdrill 

Peter Nygaard, leder 

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere