FRIIDRETT

Velkommen til Fana Idrettslag sin friidrett-gruppe.

Tid til Årsfesten i Fana Arena

Day
Hour
Minute
Second

Friidrettens Årsfest 2021

Årsfesten nærmer seg! Vi skal hylle oss selv, dele ut diplomer med perser til alle som har konkurrert i år, vi skal se hvem som har hatt mest fremgang og dele ut mange andre premier og oppmerksomheter. Hold av søndag 5. desember, vi møtes kl 16:00 i Fana Arena. Det blir enkel servering, for å få oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi at alle melder seg på her (senest 1. desember).

256px-Cute_Santa_Claus_Character_Giving_The_Thumbs_Up.svg

Oppdaterte Klubbrekorder

Niklas Liland og Sondre Vie Ytrearne

Selv om vi hadde begrenset aktivitet i 2021 har klubbens medlemmer oppnådd bøttevis med gode resultater, vi har prøvd å få med oss så mye som mulig, men vi kan ha gått glipp av noen. Se gjennom vedlagte pdf'er og sjekk om du finner noe feil, send evt melding til: avdelingsleder.friidrett@fanail.no. Årets klubbrekordsanker blir nok Niklas Liland som har notert seg med hele 5 rekorder, her i vektrommet med Sondre Ytrearne som begge trener for å nå nye mål i 2022.

Jenter 10 14 år nov 2021
Jenter 15 18 år nov 2021
Gutter 10 14 år nov 2021
Gutter 15 18 år nov 2021
KS og KJ
MS og MJ
K veteran
M veteran

Om Fana IL Friidrett

Fana IL's visjon er at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana.

Våre verdier er:
Glede, Fellesskap, Handlekraft, Trygghet

Alle skal på pallen i Fana IL Friidrett!
I det ligger det at alle utøvere skal føle idrettsglede i et trygt, likestilt og inkluderende miljø.

 • God kommunikasjon mellom klubb, utøvere og deres foreldre skal prege organisasjonen. 
 • Det skal legges til rette for at ungdommer som kommer til en naturlig slutt på sin aktive karriere som friidrettsutøver fortsatt har en rolle i klubben, enten på sosialt nivå eller som trener eller leder.

For påmelding, vennligst send mail til:
medlemfanafriidrett@gmail.com

Fana IL's visjon er at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana.

Våre verdier er:
Glede, Fellesskap, Handlekraft, Trygghet

Alle skal på pallen i Fana IL Friidrett!
I det ligger det at alle utøvere skal føle idrettsglede i et trygt, likestilt og inkluderende miljø.

 • God kommunikasjon mellom klubb, utøvere og deres foreldre skal prege organisasjonen. 
 • Det skal legges til rette for at ungdommer som kommer til en naturlig slutt på sin aktive karriere som friidrettsutøver fortsatt har en rolle i klubben, enten på sosialt nivå eller som trener eller leder.

For påmelding, vennligst send mail til:
medlemfanafriidrett@gmail.com

Karabinlekene 2021 Fana IL utsettes
FANA FRIIDRETT

Rekrutt 1+2+3

Rekruttgruppen (utøvere 6 – 10 år) skal ha en fellestrening i uke
Rekrutt 1: f 2015
Rekrutt 2: f 2013-2014
Rekrutt 3: f 2012

Utviklingsgruppe 10-12 år

Utøverne skal som utgangspunkt ha treningstilbud på inntil tre ganger i uken, typisk to gruppetreninger og lørdagstilbudet. Treningen skal bygge på arbeidet som har vært gjennomført i rekruttgruppene.

U1A: f 2011
U1B: f 2009-2010

Ungdomsgruppe 2 (f 2007-2008)

Utøverne skal ha treningstilbud på inntil fem ganger i uken. Typisk to gruppetreninger, lørdagstilbudet og tilbud om inntil to rene tekniske treninger pr uke

Ungdomsgruppe 3 (f 2006- )

Treningen tilpasses individuelt til utøveren etter hvilke øvelser de har valgt i samråd med trenerteamet. Treningen er øvelsesspesifikk og styres av årsplaner og periodiseringsplan. Det legges til rette for eliteforberedende trening.

Informasjon om medlemsskap

Vi gjør 4 inntak i løpet av året, se innmeldingsfrister her:
 • Etter juleferien - frist utgang uke 2
 • Midten av mars - frist utgang uke 11
 • Etter sommerferien - frist utgang uke 35
 • Etter høstferien - frist utgang uke 41

Vi gjør oppmerksom på at det kan være fulltegnet for aktive medlemmer (pga.blant annet hallkapasitet) i enkelte av gruppene og du/dere kan da ikke få bekreftet medlemskap i denne perioden. Du vil da settes på en venteliste om du ønsker.

Vi tilstreber å gi deg tilbakemelding innen syv dager om du får plass eller må stå på venteliste.
Om du ikke hører noe ila den uken, ber vi deg om å kontakte oss på "medlemfanafriidrett@gmail.com". Dette for å sikre at du kommer inn i køen på riktig sted, i fall det har skjedd en feil som gjør at vi ikke har mottatt skjemaet.

Du skal motta mail med bekreftelse på søknaden i etterkant. Om du ikke får dette, har ikke søknaden gått gjennom og du bør søke på nytt!

DUGNADSPLIKT 
Merk at friidrettsgruppen er drevet på frivillig basis og det forventes at ALLE medlemmer bidrar med 3-4 dugnader i året i form av bemanning på våre stevner.
Du står som medlem og betaler medlems- og treningskontingenten inntil du skriftlig melder deg ut via skjemaet på nettsiden. Om du slutter å gå på trening, men unnlater å melde deg ut, holder du på en plass og må likevel betale din treningsavift.

BILDER
NB! Det tas en del bilder av utøverne på stevner og treninger som brukes på egne nettsider og Facebookgruppe.
Dersom du vil reservere deg mot at ditt barn blir avbildet, send en mail om dette til dagligleder.friidrett@fanail.no etter at din søknad om medlemsskap er sendt.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift. Faktura sendes ut to ganger i året, vår og høst. Når melding om tildelt plass er sendt ut, bekrefter man plassen ved å betale inn treningsavgift før første trening.

Kontingent fra 01.01.2019:

Aktive 5-17 år kr. 425,- pr.år
Aktive 18 år og eldre kr.550,- pr.år
Støttemedlemmer kr. 350,- pr. år

Medlemmer får medlemskort utdelt via trener (fordelskort på Sport Norge). Har du ikke fått dette, kontakt din hovedtrener.
Er man medlem av flere grupper i Fana IL, betales kun én kontingent.

Kontingentens størrelse bestemmes av Hovedlagets årsmøte, mens treningsavgiften bestemmes av det enkelte gruppestyre og er knyttet til treningstilbudets omfang og nivå.

Treningsavgift 2020:
Rekrutter (7-9 år) kr 1000 pr halvår - 1 trening pr uke
Rekrutter (10 år) kr 1500 pr halvår - 2 treninger pr uke
Utviklingsgr 1-3 kr 2000 pr halvår - 3 treninger pr uke
Satsingsgr kr 3000 pr halvår - 5+ treninger pr uke
Veteran kr 500 pr halvår - 1 trening pr uke

Det tilbys også ekstra øvelsesspesifikke treninger for 11 år og eldre. Disse melder man seg på og betaler ved påmelding.

Medlemsavgift sendes ut sentralt fra administrasjon, etter avtale med den enkelte gruppe. Søsken nr 2 og 3 i friidrettsgruppen får 25% avslag på treningsavgiften.
Loddbøker deles ut til alle for salg på høstsemesteret. Klubben dekker startkontingentene for utøverenes deltakelse på stevner, men har satt en maks begrensning på 2 øvelser pr dag.

Medlemmet dekker betalingsgebyret.

Friidrettens styre 2021:

Styreleder: Joar Holmefjord
friidrett@fanail.no

Styremedlem: Tore Holvik
tore.holvik@gmail.com

Styremedlem: Anne Røed Hovland
mudjenta@yahoo.no

Styremedlem: Rolf Rustad
RRustad@onesubsea.slb.com

Utøverrepresentant: Carl Erik Landsvik
celandsvik@gmail.com

Kasserer-oppgavene utføres av Didrik Friele Faye, avdelingsleder.friidrett@fanail.no
Han er ansatt som daglig leder i friidrettsgruppen og ivaretar også denne funksjonen.

Fana IL Friidrett styre 2021

Fra venstre: Joar, Rune, Fredrik, Marta, Tore, Anne, Rolf

Om Fana IL Friidrett

Fana IL's visjon er at vi skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana.

Våre verdier er:
Glede, Fellesskap, Handlekraft, Trygghet

Alle skal på pallen i Fana IL Friidrett!
I det ligger det at alle utøvere skal føle idrettsglede i et trygt, likestilt og inkluderende miljø.

 • God kommunikasjon mellom klubb, utøvere og deres foreldre skal prege organisasjonen. 
 • Det skal legges til rette for at ungdommer som kommer til en naturlig slutt på sin aktive karriere som friidrettsutøver fortsatt har en rolle i klubben, enten på sosialt nivå eller som trener eller leder.

For påmelding, vennligst send mail til:
medlemfanafriidrett@gmail.com

Karabinlekene 2021 Fana IL utsettes
FANA FRIIDRETT

Rekrutt 1+2+3

Rekruttgruppen (utøvere 6 – 10 år) skal ha en fellestrening i uke
Rekrutt 1: f 2015
Rekrutt 2: f 2013-2014
Rekrutt 3: f 2012

Utviklingsgruppe 10-12 år

Utøverne skal som utgangspunkt ha treningstilbud på inntil tre ganger i uken, typisk to gruppetreninger og lørdagstilbudet. Treningen skal bygge på arbeidet som har vært gjennomført i rekruttgruppene.

U1A: f 2011
U1B: f 2009-2010

Ungdomsgruppe 2 (f 2007-2008)

Utøverne skal ha treningstilbud på inntil fem ganger i uken. Typisk to gruppetreninger, lørdagstilbudet og tilbud om inntil to rene tekniske treninger pr uke

Ungdomsgruppe 3 (f 2006- )

Treningen tilpasses individuelt til utøveren etter hvilke øvelser de har valgt i samråd med trenerteamet. Treningen er øvelsesspesifikk og styres av årsplaner og periodiseringsplan. Det legges til rette for eliteforberedende trening.

Informasjon om medlemsskap

Vi gjør 4 inntak i løpet av året, se innmeldingsfrister her:
 • Etter juleferien - frist utgang uke 2
 • Midten av mars - frist utgang uke 11
 • Etter sommerferien - frist utgang uke 35
 • Etter høstferien - frist utgang uke 41

Vi gjør oppmerksom på at det kan være fulltegnet for aktive medlemmer (pga.blant annet hallkapasitet) i enkelte av gruppene og du/dere kan da ikke få bekreftet medlemskap i denne perioden. Du vil da settes på en venteliste om du ønsker.

Vi tilstreber å gi deg tilbakemelding innen syv dager om du får plass eller må stå på venteliste.
Om du ikke hører noe ila den uken, ber vi deg om å kontakte oss på "medlemfanafriidrett@gmail.com". Dette for å sikre at du kommer inn i køen på riktig sted, i fall det har skjedd en feil som gjør at vi ikke har mottatt skjemaet.

Du skal motta mail med bekreftelse på søknaden i etterkant. Om du ikke får dette, har ikke søknaden gått gjennom og du bør søke på nytt!

DUGNADSPLIKT 
Merk at friidrettsgruppen er drevet på frivillig basis og det forventes at ALLE medlemmer bidrar med 3-4 dugnader i året i form av bemanning på våre stevner.
Du står som medlem og betaler medlems- og treningskontingenten inntil du skriftlig melder deg ut via skjemaet på nettsiden. Om du slutter å gå på trening, men unnlater å melde deg ut, holder du på en plass og må likevel betale din treningsavift.

BILDER
NB! Det tas en del bilder av utøverne på stevner og treninger som brukes på egne nettsider og Facebookgruppe.
Dersom du vil reservere deg mot at ditt barn blir avbildet, send en mail om dette til dagligleder.friidrett@fanail.no etter at din søknad om medlemsskap er sendt.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift. Faktura sendes ut to ganger i året, vår og høst. Når melding om tildelt plass er sendt ut, bekrefter man plassen ved å betale inn treningsavgift før første trening.

Kontingent fra 01.01.2019:

Aktive 5-17 år kr. 425,- pr.år
Aktive 18 år og eldre kr.550,- pr.år
Støttemedlemmer kr. 350,- pr. år

Medlemmer får medlemskort utdelt via trener (fordelskort på Sport Norge). Har du ikke fått dette, kontakt din hovedtrener.
Er man medlem av flere grupper i Fana IL, betales kun én kontingent.

Kontingentens størrelse bestemmes av Hovedlagets årsmøte, mens treningsavgiften bestemmes av det enkelte gruppestyre og er knyttet til treningstilbudets omfang og nivå.

Treningsavgift 2020:
Rekrutter (7-9 år) kr 1000 pr halvår - 1 trening pr uke
Rekrutter (10 år) kr 1500 pr halvår - 2 treninger pr uke
Utviklingsgr 1-3 kr 2000 pr halvår - 3 treninger pr uke
Satsingsgr kr 3000 pr halvår - 5+ treninger pr uke
Veteran kr 500 pr halvår - 1 trening pr uke

Det tilbys også ekstra øvelsesspesifikke treninger for 11 år og eldre. Disse melder man seg på og betaler ved påmelding.

Medlemsavgift sendes ut sentralt fra administrasjon, etter avtale med den enkelte gruppe. Søsken nr 2 og 3 i friidrettsgruppen får 25% avslag på treningsavgiften.
Loddbøker deles ut til alle for salg på høstsemesteret. Klubben dekker startkontingentene for utøverenes deltakelse på stevner, men har satt en maks begrensning på 2 øvelser pr dag.

Medlemmet dekker betalingsgebyret.

Karabinlekene 2021 utsettes til høsten

På grunn av restriksjoner og de usikkerhetene dette medfører ifm gjennomføring av store idrettsarrangementer er det idag besluttet at årets Karabinleker, Fana ILs store friidrettsmassemønstring, utsettes til helgen 10-12 september 2021.

Da vil vi forhåpentligvis kunne gjennomføre stevnet slik vi ønsker å gjøre det og vi mener dette vil være den beste løsning for alle parter.

Vi ser frem til å lage en friidrettsfest til høsten og vil sende ut info om øvelsesutvalg og påmelding i god tid.

Med vennlig hilsen
Fana Idrettslag Friidrett

Friidrettens styre 2021:

Styreleder: Joar Holmefjord
friidrett@fanail.no

Styremedlem: Tore Holvik
tore.holvik@gmail.com

Styremedlem: Anne Røed Hovland
mudjenta@yahoo.no

Styremedlem: Rolf Rustad
RRustad@onesubsea.slb.com

Utøverrepresentant: Carl Erik Landsvik
celandsvik@gmail.com

Kasserer-oppgavene utføres av Didrik Friele Faye, avdelingsleder.friidrett@fanail.no
Han er ansatt som daglig leder i friidrettsgruppen og ivaretar også denne funksjonen.

Fana IL Friidrett styre 2021

Fra venstre: Joar, Rune, Fredrik, Marta, Tore, Anne, Rolf