FRIIDRETT

Velkommen til Fana Idrettslag sin friidrett-gruppe.

FANA FRIIDRETT

Om Fana IL Friidrett

Friidrettsgruppen rekrutterer utøvere fra 7 år og oppover (fra de begynner i 2. klasse). Aktiviteten foregår i hovedsak på Fana stadion, ca 15 km fra Bergen sentrum.
Alle som ønsker å begynne i friidrettsgruppen bes fylle ut søknadsskjema i menyen for å søke om Medlemskap

Utøverne er delt opp i partiene:

  • Rekrutter (7-9 år)
  • Rekrutter (10 år)
  • Utviklingsgruppe1 (11-12 år)
  • Utviklingsgruppe2 (13-15år)
  • Satsingsgruppe
  • Elite

Kontonummer
Friidrettgruppens kontonummer er 3624.34.73645(SPV).
Organisasjonsnummer
Friidrettgruppens har ikke eget organisasjonsnummer, men hører under Fana ILs hovedlag 977 318 084.

POLITIATTEST
Alle som har verv og treneroppgaver i Fana IL Friidrett må forevise politiattest til nestleder.
Her finner man rutinen for hvordan dette fremskaffes. Du får et utfylt skjema fra nestleder som skal legges ved din søknad.
Forevis resultatet til nestleder så fort du har fått svar.

Fana Aktiv Ferie 2021

Fana IL Friidrett har i mange år arrangert idrettsleker i ulike perioder i feriene. Aktivitetene foregår på Fana Stadion og området rundt. Det blir i år et bredt spekter av aktiviteter som strekker seg fra innlæring av teknikk i løp-, hopp- og kastøvelser, ballspill, turdag, allsidig trening og lekbaserte øvelser. Her skal vi ha det gøy og få nye venner!

Informasjon om medlemsskap

Vi gjør 4 inntak i løpet av året, se innmeldingsfrister her:
  • Etter juleferien - frist utgang uke 2
  • Midten av mars - frist utgang uke 11
  • Etter sommerferien - frist utgang uke 35
  • Etter høstferien - frist utgang uke 41

Vi gjør oppmerksom på at det kan være fulltegnet for aktive medlemmer (pga.blant annet hallkapasitet) i enkelte av gruppene og du/dere kan da ikke få bekreftet medlemskap i denne perioden. Du vil da settes på en venteliste om du ønsker.

Vi tilstreber å gi deg tilbakemelding innen syv dager om du får plass eller må stå på venteliste.
Om du ikke hører noe ila den uken, ber vi deg om å kontakte oss på "medlemfanafriidrett@gmail.com". Dette for å sikre at du kommer inn i køen på riktig sted, i fall det har skjedd en feil som gjør at vi ikke har mottatt skjemaet.

Du skal motta mail med bekreftelse på søknaden i etterkant. Om du ikke får dette, har ikke søknaden gått gjennom og du bør søke på nytt!

DUGNADSPLIKT 
Merk at friidrettsgruppen er drevet på frivillig basis og det forventes at ALLE medlemmer bidrar med 3-4 dugnader i året i form av bemanning på våre stevner.
Du står som medlem og betaler medlems- og treningskontingenten inntil du skriftlig melder deg ut via skjemaet på nettsiden. Om du slutter å gå på trening, men unnlater å melde deg ut, holder du på en plass og må likevel betale din treningsavift.

Karabinlekene 2021 utsettes til høsten

På grunn av restriksjoner og de usikkerhetene dette medfører ifm gjennomføring av store idrettsarrangementer er det idag besluttet at årets Karabinleker, Fana ILs store friidrettsmassemønstring, utsettes til helgen 10-12 september 2021.

Da vil vi forhåpentligvis kunne gjennomføre stevnet slik vi ønsker å gjøre det og vi mener dette vil være den beste løsning for alle parter.

Vi ser frem til å lage en friidrettsfest til høsten og vil sende ut info om øvelsesutvalg og påmelding i god tid.

Med vennlig hilsen
Fana Idrettslag Friidrett

Karabinlekene 2021 Fana IL utsettes

BILDER
NB! Det tas en del bilder av utøverne på stevner og treninger som brukes på egne nettsider og Facebookgruppe.
Dersom du vil reservere deg mot at ditt barn blir avbildet, send en mail om dette til dagligleder.friidrett@fanail.no etter at din søknad om medlemsskap er sendt.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift. Faktura sendes ut to ganger i året, vår og høst. Når melding om tildelt plass er sendt ut, bekrefter man plassen ved å betale inn treningsavgift før første trening.

Kontingent fra 01.01.2019:

Aktive 5-17 år kr. 425,- pr.år
Aktive 18 år og eldre kr.550,- pr.år
Støttemedlemmer kr. 350,- pr. år

Medlemmer får medlemskort utdelt via trener (fordelskort på Sport Norge). Har du ikke fått dette, kontakt din hovedtrener.
Er man medlem av flere grupper i Fana IL, betales kun én kontingent.

Kontingentens størrelse bestemmes av Hovedlagets årsmøte, mens treningsavgiften bestemmes av det enkelte gruppestyre og er knyttet til treningstilbudets omfang og nivå.

Treningsavgift 2020:
Rekrutter (7-9 år) kr 1000 pr halvår - 1 trening pr uke
Rekrutter (10 år) kr 1500 pr halvår - 2 treninger pr uke
Utviklingsgr 1-3 kr 2000 pr halvår - 3 treninger pr uke
Satsingsgr kr 3000 pr halvår - 5+ treninger pr uke
Veteran kr 500 pr halvår - 1 trening pr uke

Det tilbys også ekstra øvelsesspesifikke treninger for 11 år og eldre. Disse melder man seg på og betaler ved påmelding.

Medlemsavgift sendes ut sentralt fra administrasjon, etter avtale med den enkelte gruppe. Søsken nr 2 og 3 i friidrettsgruppen får 25% avslag på treningsavgiften.
Loddbøker deles ut til alle for salg på høstsemesteret. Klubben dekker startkontingentene for utøverenes deltakelse på stevner, men har satt en maks begrensning på 2 øvelser pr dag.

Medlemmet dekker betalingsgebyret.

Friidrettens styre 2021:

Styreleder: Joar Holmefjord
friidrett@fanail.no

Styremedlem: Tore Holvik
tore.holvik@gmail.com

Styremedlem: Anne Røed Hovland
mudjenta@yahoo.no

Styremedlem: Rolf Rustad
RRustad@onesubsea.slb.com

Utøverrepresentant: Carl Erik Landsvik
celandsvik@gmail.com

Kasserer-oppgavene utføres av Didrik Friele Faye, avdelingsleder.friidrett@fanail.no
Han er ansatt som daglig leder i friidrettsgruppen og ivaretar også denne funksjonen.

Fana IL Friidrett styre 2021

Fra venstre: Joar, Rune, Fredrik, Marta, Tore, Anne, Rolf