DANS & SPORTSDRILL

Velkommen til Fana Idrettsslag sin dans & sportsdrill-gruppe.

KURS VÅREN 2022

Fana IL Sportsdrill tilbyr denne våren følgende partier og treningssteder:

  • Åpent parti 1-4 klasse Apeltunhallen torsdager 16.00-17.00
  • Åpent parti 1-4 klasse Ulsmåg skole gymsalen torsdager 16.30-17.30

Alle partier er i tilknytting til skolene og barna kan komme til trening dirkete fra SFO.

Sportsdrill 1.-2.klasse og 3.-4.klasse

Treningshall Apeltun eller Ulsmåg skole 

Vi tilbyr breddeparti på to forskjellige skoler denne høsten, Apeltun og Ulsmåg. Partiene er et tilbud til barn i 1. -4. klasse, hvor man får trene grunnleggende elementer fra turn og sportsdrill.

Partiene trener en gang per uke, henholdsvis Apeltun torsdager kl 16.00 – 17.00 og Ulsmåg torsdager 16.30 til 17.30. Begge partiene trener i gymsal tilknyttet skolene og barn med SFO-tilbud kan gå direkte derfra.
Partiene trenes og følges opp av flinke og motiverte trenere, som også er aktive utøvere på elitenivå. Treninger vil ha fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke og rytme. Lek, samspill, mestring og idrettsglede er sentrale verdier vi formidler til våre utøvere.

Utøverne vil trener akrobatikk, splitthopp og elusjons sammen med drillstaven, som er Sportsdrill sitt redskap i alle øvelser.
Gymnastene deltar en gang per semester på jule/nyttårs- og våroppvisning hvor hele Sportsdrillgruppen skal vise frem det de har lært i en koreografi med musikk og drillstav.

Varighet: 1 timer per uke i 12 uker.

Sportsdrill konkurransepartiet

Dette partiet er et tilbud til barn fra 2.klasse og oppover, hvor man får trene og utvikle grunnleggende og spesifikke elementer i turn og drillteknikk.
Uttaket til partiet skjer etter prøvetreninger.

Partiet trener fra to til fem ganger per uke, etter alder og nivå. Utøverne får oppfølging av kvalifiserte og motiverte trenere, som har vært eller fremdeles er aktiv i idretten. 

Treningen har fokus på koordinasjon, balanse, bevegelighet, styrke, rytme, teknikk, ballett og dans. Også her er lek, samspill, mestring og idrettsglede viktige verdier for våre utøver og trenere. Utøverne trener akrobatikk, slå hjul, splitthopp, turns, elusjons og triks sammen med drillstaven, som er Sportsdrill sitt redskap i alle øvelser. 

Gymnastene trener mot lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser og følger der sitt nivå i forhold til alder og graderingsnivå. Programmene de deltar med kan være individuelle (freestyle), par eller tropp.
Også konkurransepartiet deltar på gruppens jule/nyttårs- oppvisning og våroppvisning, i tillegg til konkurransene som arrangeres. 

Varighet, se oversikt over treningstider og hall for konkurransepartiene.

AVW_0458-1
3EA44680-808E-4F45-9918-C78B58757EBB
C85E2DEA-0C25-48B1-A5D8-D67BFB6BC5FC

DOKUMENTER OG TILLEGGSINFORMASJON