Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Bli medlem

Medlemskontingent:

Alle aktive 500,- pr. år

Støttemedlemmer kr. 200,- pr. år

Familiemedlemskap kr.1200,- (send mail til )

Er man medlem av flere grupper i Fana IL, betales kun én kontingent.

Kontingentens størrelse bestemmes av Hovedlagets årsmøte, mens treningsavgiften bestemmes av det enkelte gruppestyre og er knyttet til treningstilbudets omfang og nivå.

BLI MEDLEM

Trykk på knappen over for å melde deg inn i Fana Idrettslag.

Fana IL header (2)

Vet du hvorfor du må betale medlemskontingent?

Uten medlemskap, kan du ikke delta på trening/stevner/konkurranser i regi av Fana Idrettslag

Uten medlemskap, dekker ikke noen av inngåtte forsikringsordninger hos Idrettsforbundet eller idrettslaget. Når du er over 12 år betales lisens til særforbund(ende), men uten betalt medlemskontingent gjelder ikke denne.

Hva går medlemskontingenten til?

Ved å betale medlemskontingent støtter man drift og vedlikehold av Fana Arena

Vi har laget gode avtaler med våre sponsorer, som gjør medlemskontingenten lavere og gir deg som medlem mange gode fordeler

Medlemskontingenten forsikrer deg om du blir skadet på dugnad

Du får tilgang til alle av Fana’s fasiliteter, som treningsrommet, Fanahytten, Fana Stadion, osv.

Det koster 2,5 millioner kroner å drifte Fana Arena, og med hjelp av din medlemsavgift sørger du for at barn, unge, voksne og eldre får et sted å være.

Din medlemskontingent er med på å forutsette et godt og sunt miljø på våre fasiliteter, innenfor administrasjonen, marked, trenere, osv.

Administrasjonen tilrettelegger og koordinerer alle treningstider og treningsfasiliteter i samarbeid med Idrettsrådet i Bergen og Bergen kommuner

Om du likevel har noen spørsmål, så kan du sende de til

MEDLEMSSKAPET ER DITT STATSBORGERSKAP!

Fana Arena 2021

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere