Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

STYRET

Styret i Fana IL Skøyter er basert på frivillighet. Arbeid som koordinering av reiser og løp, arrangementer, markedsføring, skøyteskole og sportslig utvalg, er fordelt mellom medlemmene i styret. Styreleder:Erik Nestleder:Trude Anette Kasserer:Annlaug Mo Styremedlem, Leder sportslig utvalg:Frank Becker Anlegg:Kjetil Songstad Styremedlem:  Johannes Fløystad Styremedlem: Linda Aasen

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere