Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Sportsdrill Vår 2023

Velkommen til nytt parti for sportsdrill våren 2023

Generell informasjon:

Sportsdrill er for både jenter og gutter 1.-7.klasse. Semesteret består av 12 treninger og det er fri i vinter- og påskeferie

Planlagt oppstart blir 26. januar 2023. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon når det nærmer seg oppstart. 

Husk å legge inn mail og telefonnummer til foresatt ved påmelding da det gjør det lettere med tanke på kommunikasjon.

Se for øvrig informasjon i mail som genereres automatisk ved påmelding. 

Partiene foregår på:

Ulsmåg skole fra kl 16.30 – 17.30

Apeltun skole fra kl 16.00 – 17.00


Medlemskontingent:
 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport Laguneparken. For øvrige medlemsfordeler sjekk ut denne linken:  https://www.fanail.no/medlemsfordeler/

For de som melder seg på i desember 2022 blir medlemskontingent fakturert i starten av januar 2023. De som melder seg på i 2023 blir fakturert medlemskontingent ved påmelding/fortløpende. Medlemskontingenten følger kalenderåret, og medlemskontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med (dersom man for eksempel melder seg på sportsdrill også høsten 2023 betaler man ikke ny medlemskontingent da).

Satsen for medlemskap i Fana IL for 2023 er NOK 500 (aktivt medlem)

Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester. Ett semester består av 12  treninger. Prisen for våren 2023 er kr 1 100.

Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på sportsdrill men økonomien setter begrensninger sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid: https://www.fanail.no/samfunnsansvar/fana-il-for-alle/

26.01.2023 16:00-17:30

Ulsmåg og Apeltun

Meld på

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere