Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Åpen hall

I Uke 27 og 31 har vi reservert en bane i Fana Arena, hvor barn og unge kan komme å leke og drive aktivitet. Vi vil ha en person som har hovedansvaret for Åpen hall, som vil finne frem og sette ut diverse utstyr, organisere en felles lek/ konkurranse etc. Her må man bare se an hvem som kommer, og hvilke alder. I utgangspunktet er alle som ønsker å drive aktivitet inne i en hall i sommer , velkommen!

Det er ikke noe påmelding, bare stikk innom når det måtte passe. Åpent fra 10 – 14 for barn og ungdom.

Barn under 6 år må ha følge av foreldre!

Vi ser an hvem som kommer, og deler inn i soner dersom det er ulik alder på de som er der.

-

Meld på

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere