Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

O-gruppens arenaer

Bergen og omegen

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere