Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Årsmøte 2023

Håndballgruppen avholder årsmøte torsdag 16. februar 2023 kl. 18:00.Årsmøte holdes ved Nesttun Idrettspark (NIP). Saker som medlemmer ønsker behandlet, må være styret i hende senest 30.01.2023 kl. 12:00. Saker sendes til styrets leder på

Samarbeidspartnere for Håndball

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere