Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT
archive.php

Hans Petter Magnus´minnefond

Han Petter Magnus´minnefond er opprettet i forbindelse med en gave fra Magnus & Co AS til Fana IL. Fondets formål er å styrke Fana IL Fana IL sitt arbeid med barne- og ungdomsarbeidet samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Fondets midler skal fortrinnsvis benyttes til tiltak som retter seg mot barn og

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Partnere