Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

O-gruppens retningslinjer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1.  INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret skal ha et utgangspunkt for sitt arbeide og sikre kontinuitet fra styre til styre. I tillegg skal øvrige medlemmer også vite hvilke retningslinjer

O-Gruppens arkiv

a) Årsmeldinger 1986 1987 Referat 1987 1988 1989 Referat 1989 1990 1991 1992 Referat 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Om det er noen av gruppens medlemmer som har kopi

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere