Idrett for alle! GLEDE - FELLESSKAP - TRYGGHET - HANDLEKRAFT

Bli medlem

Fana Friidrett ønsker flere medlemmer til sine høstpartier 2022. Vi har alderstilpassede grupper og treningstider fra året man begynner på skolen og eldre.

Meld deg på ved å skrive en mail til:

Informasjon om medlemsskap

Vi gjør 4 inntak i løpet av året, se innmeldingsfrister her:

Vi gjør oppmerksom på at det kan være fulltegnet for aktive medlemmer (pga.blant annet hallkapasitet) i enkelte av gruppene og du/dere kan da ikke få bekreftet medlemskap i denne perioden. Du vil da settes på en venteliste om du ønsker.

Vi tilstreber å gi deg tilbakemelding innen syv dager om du får plass eller må stå på venteliste.
Om du ikke hører noe ila den uken, ber vi deg om å kontakte oss på ««. Dette for å sikre at du kommer inn i køen på riktig sted, i fall det har skjedd en feil som gjør at vi ikke har mottatt skjemaet.

Du skal motta mail med bekreftelse på søknaden i etterkant. Om du ikke får dette, har ikke søknaden gått gjennom og du bør søke på nytt!

DUGNADSPLIKT 
Merk at friidrettsgruppen er drevet på frivillig basis og det forventes at ALLE medlemmer bidrar med 3-4 dugnader i året i form av bemanning på våre stevner.
Du står som medlem og betaler medlems- og treningskontingenten inntil du skriftlig melder deg ut via skjemaet på nettsiden. Om du slutter å gå på trening, men unnlater å melde deg ut, holder du på en plass og må likevel betale din treningsavift.

BILDER
NB! Det tas en del bilder av utøverne på stevner og treninger som brukes på egne nettsider og Facebookgruppe.
Dersom du vil reservere deg mot at ditt barn blir avbildet, send en mail om dette til  etter at din søknad om medlemsskap er sendt.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift. Faktura sendes ut to ganger i året, vår og høst. Når melding om tildelt plass er sendt ut, bekrefter man plassen ved å betale inn treningsavgift før første trening.

Kontingent fra 01.01.2021:

Alle aktive 500,- pr. år
Støttemedlemmer kr. 200,- pr. år

Familiemedlemskap kr.1200,- (send mail til )

Er man medlem av flere grupper i Fana IL, betales kun én kontingent.

Kontingentens størrelse bestemmes av Hovedlagets årsmøte, mens treningsavgiften bestemmes av det enkelte gruppestyre og er knyttet til treningstilbudets omfang og nivå.

Treningsavgift 2022:
Rekrutt gruppe 1 kr 1000 pr halvår
Rekruttgeruppe 2 kr 1600 pr halvår
Rekruttgruppe 3 kr 1600 pr halvår

Utviklingsgruppe 1A kr 2200 pr halvår
Utviklingsgriuppe 1B kr 2200,- pr halvår
Utviklingsgruppe 2 kr 2500,- pr halvår
Utviklingsgruppe 3 kr 3000,- pr halvår
Satsingsgruppe kr 3000,- pr halvår

Medlemsavgift sendes ut sentralt fra administrasjon, etter avtale med den enkelte gruppe. Søsken nr 2 og 3 i friidrettsgruppen får 25% avslag på treningsavgiften.
Loddbøker deles ut til alle for salg på høstsemesteret. Klubben dekker startkontingentene for utøverenes deltakelse på stevner, men har satt en maks begrensning på 2 øvelser pr dag.

Medlemmet dekker betalingsgebyret.

Fana IL er en del av Idrett Bergen Sør

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere